wzrost efektywności nauczania

dostęp do bezpiecznej wiedzy

obniżenie kosztów edukacji

Wypróbuj DEMO
Dotacje Unijne

Producentem oprogramowania jest:

Czym jest Documaster Campus?

Documaster Campus to środowisko informatyczne typu chmurowego, wspomagające nowoczesną edukację. Umożliwia gromadzenie

i dystrybucję materiałów edukacyjnych z różnych źródeł, m.in. zdigitalizowanych książek, materiałów własnych nauczycieli i uczniów, czy filmów. Przechowywane materiały mogą być współdzielone przez użytkowników systemu.

Documaster Campus integruje gromadzoną wiedzę z powszechnie używanymi technologiami komunikacyjnymi w edukacji: smartfonami, tabletami, komputerami, monitorami tablicami interaktywnymi, pracowniami językowymi, laboratoriami cyfrowymi. Zapewnia użytkownikom stały dostęp do treści zgromadzonych w systemie oraz zasobach cyfrowych bibliotek wyższych uczelni. Documaster Campus obejmuje także urządzenia wielofunkcyjne, umożliwiając uczniom i nauczycielom łatwy dostęp do profesjonalnych usług drukowania, skanowania

i kopiowania dokumentów na samoobsługowych, kolorowych urządzeniach. Dodatkowo w ramach rozwiązania oferowane są materiały dydaktyczne oraz system certyfikacji.

Wiedza najwyższej jakości w jednym miejscu

W Repozytorium Documaster Campus znajdują się zdigitalizowane zasoby cyfrowe uczelni wyższych, m.in. przez Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Celem projektu jest udostępnienie uczniom i nauczycielom wiedzy najwyższej jakości oraz wyrównanie szans społecznych dzięki dostępowi do materiałów online. Dzięki temu każdy uczeń może korzystać z tych samych materiałów, bez względu na to, gdzie mieszka lub gdzie się znajduje.

Przykłady wykorzystania Documaster Campus podczas lekcji:

JĘZYKI OBCE:

NAUKI ŚCISŁE:


NAUKI PRZYRODNICZE:


Posłuchaj, co mówią nauczyciele:

Poznaj funkcjonalności i pobierz broszurę:

Pobierz broszurę

Wypróbuj wersję demo za darmo przez 14 dni:

1. Podaj adres email.

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w sprawie dotacji dla edukacji. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.


Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

2. Otrzymane login i hasło posłużą do zalogowania się do platformy:

Zaloguj się

Już teraz wyposaż swoją szkołę w Documaster Campus oraz urządzenia marki EPSON z dotacją nawet do 100%

podnosi efektywność przyswajania wiedzy,

umożliwia swobodny dostęp do wiedzy wszystkim użytkownikom systemu 24 godziny/dobę, w każdym miejscu z dostępem do Internetu,

obniża koszty nauczania poprzez przechowywanie zasobów w formie cyfrowej i tani wydruk na żądanie,

wyrównuje szanse: umożliwia zdalne nauczanie uczniom niepełnosprawnym, chorym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

eliminuje wysokie opłaty serwisowe za dotychczasowo użytkowane urządzenia drukujące.

Prześlij zgłoszenie
i otrzymaj szczegóły

Rozwiązanie chmurowe jest połączone z wysokiej klasy urządzeniami, takimi jak drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, plotery. Razem stanowią doskonałe wyposażenie dla nowoczesnych szkół, które:

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy,że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w związku z ofertą. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.


Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRSw Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ... czytaj więcej >>

DOCUMASTER CAMPUS JEST ZINTEGROWANY Z MICROSOFT OFFICE 365 EDU

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH NAWET DO 100%

Dowiedz się więcej

Kontakt:

Michał Ćwiek

Kierownik Działu Handlowego

tel. 71 78 48 139

kom: 605 221 286

michal.cwiek@euroimpex.pl

Euroimpex S.A.

Anna Kamińska

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

tel. 71 78 48 131

kom: 665 770 514

anna.kaminska@euroimpex.pl

Euroimpex S.A.

Grzegorz Kosior

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

tel. 71 78 48 109

grzegorz.kosior@euroimpex.pl

Euroimpex S.A.

Grzegorz Sarnecki

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

tel. 71 78 48 108

kom. 601 970 209

grzegorz.sarnecki@euroimpex.pl

Euroimpex S.A.

Cypyright © 2019 r. Euroimpex, All rights reserved.
ul. Mydlana 3b, 51-502 WrocławKRS 0000068587 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-FabrycznejKapitał zakładowy opłacony: 500003 zł,NIP: 899-01-07 -125www.euroimpex.pl, www.nashuatec.pl, www.documaster.pl

Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Moje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119), a także zgodnie z wdrożoną przez Administratora Polityką Prywatności i plików cookies.


Mam świadomość, że udzielana przeze mnie zgoda ma charakter dobrowolny. Cofnięcie zgody spowoduje wyłącznie skutek w postaci nieotrzymywania od Administratora informacji handlowych związanych z przedmiotem naszej działalności. Swoją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Celem wycofania zgody mogę skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres e-mailowy: barbara.pokorny@euroimpex.pl.


Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych i promocyjnych (tzn. będę mógł otrzymywać informacje handlowe oraz newsletter związane z przedmiotem działalności spółki Euroimpex S.A.), na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. Ponadto osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy zestaw informacji m. in. o tym, na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu, okresie i sposób przetwarzane są moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa odnośnie ochrony danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności i plików cookies wdrożonej przez Administratora (dostępnej pod tym linkiem: http://dotacje.documaster.pl/polityka-prywatnosci ), z którą zapoznałem się przed wyrażeniem zgody bądź zgód.