Rozwiązanie

dla e-edukacji

Rekomendowany przez MEN system chmurowy, który wspiera tradycyjną edukację i umożliwia kształcenie zdalne.

WIĘCEJ INFORMACJI
O ROZWIĄZANIU
SZKOLENIA
KONTAKT


Bezpłatny dostęp dla szkół w związku z epidemią koronawirusa

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, która doprowadziła do zamknięcia szkół i znaczącego utrudnienia w prowadzeniu przez nauczycieli zajęć lekcyjnych, umożliwiamy wszystkim szkołom skorzystanie bezpłatnie z oprogramowania chmurowego Documaster Campus.

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE
LOGOWANIE

O rozwiązaniu

Funkcjonalności

Documaster Campus to środowisko informatyczne typu chmurowego, wspomagające nowoczesną edukację. Pozwala uczniom i nauczycielom odtwarzać dostępne w repozytorium systemu materiały edukacyjne w formie plików tekstowych, e-booków, e-podręczników, filmów, prezentacji, audio oraz zamieszczać własne pliki.

To doskonałe rozwiązanie do prowadzenia zajęć zdalnie. W praktyce: nauczyciele mogą przesyłać uczniom bieżące materiały do lekcji, a uczniowie efekty swojej pracy.

Wszyscy mogą także korzystać z zamieszczonych w Globalnym Repozytorium Documaster Campus materiałów, w którym znajdują się (z podziałem na poziomy nauczania) m.in. audiobooki, e-booki, e-podręczniki, lektury, ćwiczenia, opisy zawodów, zasoby naukowe (humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze), zasoby cyfrowe Instytutu Badań Edukacyjnych, materiały do samodzielnej nauki języków obcych ESKK, zasoby dodatkowe (zawierające m.in. nowoczesne metody nauczania, takie jak klasa odwrócona) oraz cyfrowe zasoby przygotowane przez polskie wyższe uczelnie.


Oprogramowanie Documaster posiada Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

WIEDZA W CHMURZE

Wszystkie materiały edukacyjne są zamieszczone w chmurze, dzięki czemu uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z nich online, również podczas nauki zdalnej. Jest to kluczowe dla uczniów chorych, o specjalnych potrzebach oraz w sytuacjach kryzysowych, gdy placówki oświatowe są nieczynne.

GLOBALNE REPOZYTORIUM

W Globalnym Repozytorium sytetmu zamieszczone są wartościowe materiały edukacyjne, takie jak e-podręczniki, e-booki, a także cyfrowe zasoby wyższych uczelni. Nauczyciele mogą dodawać swoje własne materiały oraz dzielić się nimi z pedagogami z innych szkół mających dostęp do systemu.
INTEGRACJE Z USŁUGAMI

Rozwiązanie jest zintegrowane z innymi usługami wspierającymi współczesną edukację, m.in. programami z Pakietu Microsoft Office 365 Edu, Skype, One Drive, generatorem sprawdzianów, tworzeniem sprawdzianów, formularzami Google, Khan Academy, które ułatwiają nauczycielom oraz uczniom współpracę.

INTEGRACJE Z URZĄDZENIAMI

System jest zintegrowany z urządzeniami, wykorzystywanymi szkołach oraz w domu przez uczniów i nauczycieli: komputerami, smartfonami, tabletami, tablicami i monitorami interaktywnymi, projektorami. Umożliwia także drukowanie, kopiowanie i skanowanie materiałów w samoobsługowym punkcie drukowania, na terenie szkoły.

KOMUNIKATOR

Rozwiązanie posiada wbudowany komunikator, który umożliwia nauczycielom i uczniom wygodne porozumiewanie się online.

Ułatwia również kontakt nauczycieli z rodzicami, a także umożliwia porozumiewanie się pedagogom z różnych placówek.

SEMANTYCZNA WYSZUKIWARKA

Materiały zgromadzone z systemie można bardzo łatwo wyszukiwać dzięki inteligentnej, semantycznej wyszukiwarce. Oznacza to, że system przeszukuje treści dokumentów i dzięki temu pozwala znaleźć wszystkie materiały, które posiadają w swojej treści wyszukiwaną frazę.

BEZPIECZEŃSTWO

I RODO

System spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa zgodne z RODO oraz posiada certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie spełnia światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

YOUR SERVICE

Rozwiązanie zostało zaprojektowane w duchu "zero waste" - pozwala ograniczyć zużycie papieru, a także odciążyć plecaki uczniów. Ponadto zintegrowane z systemem urządzdenia wielofunkcyjne to najwyższej klasy energooszczędne maszyny, które mogą być zasilane panelem fotowoltaicznym.

Documaster Campus jest integrowany z urządzenia na codzień wykorzystywanych przez nauczycieli i uczniów w szkołach i w domach.

Dzięki temu podczas lekcji możlwie jest odtwarzanie materiałów na tablicach i monitorach interaktywnych.

W domu każdy uczeń, nauczyciel i rodzic ma dostęp do materiałów online, za pomocą komputera, tabletu lub smartfona.

Uczniowie i nauczyciele mają też możliwość drukowania i kopiowania materiałów bezpośrednio z chmury oraz skanowania do swojego folderu w samoobsługowym punkcie drukowania, kopiowania i skanowania, na terenie szkoły.

Zapytaj o szczegóły

Prześlij zgłoszenie, aby otrzymać niezobowiązujące informacje o możliwościach wdrożenia oraz pozyskania dotacji na Documaster Campus i integrowane urządzenia

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE

Wszyscy użytkownicy otrzymują dostęp do szkolenia online

Szkolenia

Korzystanie z Documaster Campus jest niezwykle proste.

Każdy użytkownik po zalogowaniu otrzymuje dostęp do instrukcji i tutoriali online z korzystania z oprogramowania oraz z prowadzenia zajęć online, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.

Organizujemy też webinary dla nauczycieli, a w przypadku wdrożenia w szkole samoobsługowego punktu drukowania, kopiowania i skanowania - szkolenia stacjonarne.

O nas

Producentem oprogramowania jest polska firma Euroimpex S.A.

Producentem oprogramowania edukacyjnego Documaster Campus jest polska spółka Euroimpex S.A. Firma od 1989 r. obecna na rynku IT i implementacji nowoczesnych metod nauczania dla wszystkich poziomów kształcenia. Działalność firmy jest zgłoszona do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Firma współpracuje z największymi światowymi koncernami. Jest Autoryzowanym Parterem Edukacyjnych Microsoft, a także partnerem i deweloperem Ricoh / Nashuatec, EPSON, SHARP, Dynabook (dawniej Toshiba), Acer, Brother, Canon.

Partnerzy:

Normy:

Kontakt z naszymi ekspertami

Michał Ćwiek

Kierownik Działu Handlowego

tel. 71 78 48 139

kom. 605 221 286

e-mail: michal.cwiek@euroimpex.pl

Grzegorz Sarnecki

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

tel. 71 78 48 108

kom. 601 970 209

e-mail: grzegorz.sarnecki@euroimpex.pl

Prześlij zgłoszenie

Otrzymaj niezobowiązującą informację na temat możliwości wdrożenia w placówkce, którą zarządzasz, lub w której pracujesz:


Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w sprawie dotacji dla edukacji.


Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.


Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Copyright © 2020 Euroimpex S.A., Wszystkie Prawa zastrzeżone

Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Moje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119), a także zgodnie z wdrożoną przez Administratora Polityką Prywatności i plików cookies.


Mam świadomość, że udzielana przeze mnie zgoda ma charakter dobrowolny. Cofnięcie zgody spowoduje wyłącznie skutek w postaci nieotrzymywania od Administratora informacji handlowych związanych z przedmiotem naszej działalności. Swoją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Celem wycofania zgody mogę skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres e-mailowy: barbara.pokorny@euroimpex.pl.


Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych i promocyjnych (tzn. będę mógł otrzymywać informacje handlowe oraz newsletter związane z przedmiotem działalności spółki Euroimpex S.A.), na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. Ponadto osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy zestaw informacji m. in. o tym, na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu, okresie i sposób przetwarzane są moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa odnośnie ochrony danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności i plików cookies wdrożonej przez Administratora (dostępnej pod tym linkiem: http://dotacje.documaster.pl/polityka-prywatnosci ), z którą zapoznałem się przed wyrażeniem zgody bądź zgód.