Rozwiązanie
dla nowoczesnej edukacji

Dzięki wbudowanemu narzędziu do wideolekcji Documaster Talks oraz integracji z MS Teams, możesz korzystać z dwóch narzędzi zamiennie
i prowadzić lekcje zdalne bez zakłóceń.

SKORZYSTAJ Z DOTACJI
O ROZWIĄZANIU
KONTAKT

Uzyskaj informacje, jak otrzymać dostęp do rozwiązania

Otrzymaj niezobowiązującą informację na temat możliwości wdrożenia w placówce, którą zarządzasz, lub w której pracujesz:


Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w sprawie dotacji dla edukacji.


Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.


Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Platforma do zadalnych zajęć

Funkcjonalności

Documaster Campus to doskonałe rozwiązanie do prowadzenia lekcji zdalnych i hybrydowych za pośrednictwem wideorozmów.


Nauczyciel oraz uczniowie otrzymują dostęp oprogramowania, które umożliwia prowadzenie lekcji za pomocą wbudowanego narzędzia do wideorozmów Talks Documaster lub korzystają ze zntegrowanej aplikacji MS Teams . Dzięki temu użytkownicy mogą bezpiecznie łączyć się online na nielimitowanych czasowo lekcjach, do których nie ma dostępu nikt spoza grupy. Dostęp do dwóch niezależnych narzędzi do wideorozmów zapewnia także nieprzerwaną pracę i większą skuteczność prowadzenia lekcji online.

Wszyscy użytkownicy mogą także korzystać z zamieszczonych w Globalnym Repozytorium Documaster Campus materiałów, w którym znajdują się (z podziałem na poziomy nauczania) m.in. audiobooki, e-booki, e-podręczniki, lektury, ćwiczenia, opisy zawodów, zasoby naukowe (humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze), zasoby cyfrowe Instytutu Badań Edukacyjnych, materiały do samodzielnej nauki języków obcych ESKK, zasoby dodatkowe (zawierające m.in. nowoczesne metody nauczania, takie jak klasa odwrócona) oraz cyfrowe zasoby przygotowane przez polskie wyższe uczelnie.

Oprogramowanie zawiera także bazę pomocy do lekcji dla nauczycieli: scenariuszy do lekcji przygotowanych przez metodyków, pedeutologów oraz nauczycieli, a także cyfrowe materiały wyższych uczelni.

Ponadto nauczyciel może zamieszczać swoje materiały bez ograniczeń i w ten sposób dostosowywać zasoby do własnych potrzeb.Użytkownicy korzystają też semantycznej wyszukiwarki, pozwalającej bardzo szybko wyszukać wszystkie materiały związane z wybraną frazą. Ponadto mogą zamieszczać własne pliki, odtwarzać je oraz udostępniać innym użytkownikom.Nauczyciel otrzymuje specjalne uprawnienia, które pozwalają mu na tworzenie folderów i budowanie własnej struktury wewnątrz narzędzia. Uczniowie mogą korzystać ze wszystkich udostępnionych przez nauczyciela materiałów, ale mogą dodawać pliki tylko we własnym folderze.


Oprogramowanie Documaster posiada Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Ponadto wszystkie dane przechowywane są na europejskich i polskich serwerach, zgodnie z wytycznymi TSUEw kontekście RODO.

GLOBALNE REPOZYTORIUM

W Globalnym Repozytorium systemu zamieszczone są wartościowe materiały edukacyjne, takie jak e-podręczniki, e-booki, a także cyfrowe zasoby wyższych uczelni. Nauczyciele mogą dodawać swoje własne materiały oraz dzielić się nimi z pedagogami z innych szkół mających dostęp do systemu.

INTEGRACJA Z MICROSOFT OFFICE 365

Rozwiązanie jest zintegrowane z usługami z pakietu Microsoft Office 365 Edu, takimi jak m.in. MS Teams, One Drive, Skype, Word, Excel, PowerPoint. Umożliwia szybkie łączenie się z generatorem sprawdzianów, tworzeniem sprawdzianów, formularzami Google, Khan Academy.

INTEGRACJE Z URZĄDZENIAMI

System jest zintegrowany z urządzeniami wielofunkcyjnymi, umożliwiającymi drukowanie, kopiowanie, skanowanie i OCR materiałów na terenie szkoły. Jest ponadto zintegrowany z tablicami i monitorami interaktywnymi, komputerami, tabletami, smartfonami, projektorami, wizualizerami i innymi urządzeniami wykorzystywanymi w edukacji.

ZDALNE I HYBRYDOWE LEKCJE

Documaster Campus posiada wbudowany moduł wideorozmów, umożliwiający prowadzenie lekcji zdalnych oraz hybrydowych. Jest także zintegrowany z MS Teams oraz ze Skype. Wbudowany komunikator pozwala uczniom i nauczycielom na porozumiewanie się także za pomoca czatu.

SEMANTYCZNA WYSZUKIWARKA

Materiały zgromadzone w systemie można bardzo łatwo wyszukiwać dzięki inteligentnej, semantycznej wyszukiwarce. Oznacza to, że system przeszukuje treści dokumentów i dzięki temu pozwala znaleźć wszystkie materiały, które posiadają w swojej treści wyszukiwaną frazę.

BEZPIECZEŃSTWO

I RODO

System spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa zgodne z RODO oraz posiada certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie spełnia światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

EKOLOGIA

Rozwiązanie zostało zaprojektowane w duchu "zero waste" - pozwala ograniczyć zużycie papieru, a także odciążyć plecaki uczniów. Ponadto zintegrowane z systemem urządzenia wielofunkcyjne to najwyższej klasy energooszczędne maszyny, które mogą być zasilane panelem fotowoltaicznym.

WIEDZA W CHMURZE

Wszystkie materiały edukacyjne są zamieszczone w chmurze, dzięki czemu uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z nich online, również podczas nauki zdalnej. Jest to kluczowe dla uczniów chorych, o specjalnych potrzebach oraz w sytuacjach kryzysowych, gdy placówki oświatowe są nieczynne.

Documaster Campus jest zintegrowany z urządzeniami na codzień wykorzystywanymi przez nauczycieli i uczniów w szkołach i w domach.

Dzięki temu podczas lekcji możlwie jest odtwarzanie materiałów na tablicach i monitorach interaktywnych.

W domu każdy uczeń, nauczyciel i rodzic ma dostęp do materiałów online, za pomocą komputera, tabletu lub smartfona.

Uczniowie i nauczyciele mają też możliwość drukowania i kopiowania materiałów bezpośrednio z chmury oraz skanowania do swojego folderu w samoobsługowym punkcie drukowania, kopiowania i skanowania, na terenie szkoły.


System jest ponadto zintegrowany z Microsoft Office 365 oraz programami z Pakietu Microsoft, takimi jak MS Teams czy One Drive.

Zapytaj o szczegóły

Prześlij zgłoszenie, aby otrzymać niezobowiązujące informacje o możliwościach wdrożenia oraz pozyskania dotacji na Documaster Campus i integrowane urządzenia

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE

Wszyscy użytkownicy otrzymują dostęp do szkolenia online

Szkolenia z prowadzenia zdalnych lekcji

Korzystanie z Documaster Campus jest niezwykle proste.

Każdy użytkownik po zalogowaniu otrzymuje dostęp do instrukcji i tutoriali online z korzystania z oprogramowania oraz z prowadzenia zajęć online, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.


Organizujemy też webinary dla nauczycieli, a w przypadku wdrożenia w szkole samoobsługowego punktu drukowania, kopiowania i skanowania - szkolenia stacjonarne.

Kontakt z naszymi ekspertami

Michał Ćwiek

Kierownik Działu Handlowego

tel. 71 78 48 139

kom. 605 221 286

e-mail: michal.cwiek@euroimpex.pl

Anna Kamińska

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

tel. 71 78 48 131

kom. 665 770 514

e-mail: anna.kaminska@euroimpex.pl

Partnerzy:

Normy:

Copyright © 2021 Euroimpex S.A., Wszystkie Prawa zastrzeżone