Otrzymaj bezpłatny dostęp


do Documaster Campus - rozwiązania do lekcji zdalnych, hybrydowych i tradycyjnych,

z funkcją elektronicznego tornistra

INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU
DOCUMASTER CAMPUS
ZGŁOSZENIE
KONTAKT
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Oferta ważna do:

złóż wniosek o dotację 100% do 11 września- subwencja oświatowa - (masz wsparcie merytoryczne naszych ekspertów)


otrzymaj bezpłatny dostęp do oprogramowania Documaster Campus nieprzerwanie do czasu rozstrzygnięcia wniosku i otrzymania dotacji

korzystaj z Documaster Campus bez żadnych opłat, na zasadzie licencji wieczystej, gwarantującej również bezpłatne aktualizacje

Prześlij zgłoszeniePrzed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi.


Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ... czytaj więcej >>

Documaster Campus

Funkcjonalności

Oprogramowanie Documaster Campus łączy w sobie funkcje platformy do zdalnej, hybrydowej i tradycyjnej edukacji oraz elektronicznego tornistra. Do tego jest zintegrowane z urządzeniami wielofunkcyjnymi, które umożliwiają wykonywanie wydruków, kopii skanów oraz OCR na terenie szkoły oraz z wykorzystywanymi w szkołach: tablicami i monitorami interaktywnymi, projektorami, wizualizerami.


Repozytorium chmurowe systemu zawiera materiały edukacyjne oraz naukowe dostosowane do poziomu kształcenia: szkół podstawowych, średnich, zawodowych i technicznych oraz uczelni wyższych. Są to m.in. e-podręczniki, e-booki, audiobooki, filmy i podcasty, kursy, szkolenia, cyfrowe zasoby wyższych uczelni, materiały bibliotek cyfrowych.Użytkownicy mogą zarówno korzystać z dostępnych w Repozytorium materiałów, jak i dodawać, przesyłać i udostępniać własne pliki. Wszystkie materiały można wydrukować na terenie szkoły/uczelni, lub dodać do swojego konta skany i skonwertowane do postaci edytowalnej dokumenty (funkcja OCR).Narzędzia do prowadzenia lekcji zdalnych umożliwiają m.in. prowadzenie nieograniczonej czasowo lekcji wideo, planowanie zajęć, dołączanie do lekcji materiałów, badanie frekwencji uczniów/studentów, przesyłanie i otrzymywanie prac domowych/projektów.


Oprogramowanie Documaster posiada Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Oprpogramowanie spełnia wymogi RODO.

GLOBALNE REPOZYTORIUM

W Globalnym Repozytorium systemu zamieszczone są wartościowe materiały edukacyjne, takie jak e-podręczniki, e-booki, a także cyfrowe zasoby wyższych uczelni. Nauczyciele mogą dodawać swoje własne materiały oraz dzielić się nimi z pedagogami z innych szkół mających dostęp do systemu.

INTEGRACJA Z MICROSOFT OFFICE 365

Rozwiązanie jest zintegrowane z usługami z pakietu Microsoft Office 365 Edu, takimi jak m.in. MS Teams, One Drive, Skype, Word, Excel, PowerPoint. Umożliwia szybkie łączenie się z generatorem sprawdzianów, tworzeniem sprawdzianów, formularzami Google, Khan Academy.

INTEGRACJE Z URZĄDZENIAMI

System jest zintegrowany z urządzeniami wielofunkcyjnymi, umożliwiającymi drukowanie, kopiowanie, skanowanie i OCR materiałów na terenie szkoły. Jest ponadto zintegrowany z tablicami i monitorami interaktywnymi, komputerami, tabletami, smartfonami, projektorami, wizualizerami i innymi urządzeniami wykorzystywanymi w edukacji.

ZDALNE I HYBRYDOWE LEKCJE

Documaster Campus posiada wbudowany moduł wideorozmów, umożliwiający prowadzenie lekcji zdalnych oraz hybrydowych. Jest także zintegrowany z MS Teams oraz ze Skype. Wbudowany komunikator pozwala uczniom i nauczycielom na porozumiewanie się także za pomoca czatu.

SEMANTYCZNA WYSZUKIWARKA

Materiały zgromadzone w systemie można bardzo łatwo wyszukiwać dzięki inteligentnej, semantycznej wyszukiwarce. Oznacza to, że system przeszukuje treści dokumentów i dzięki temu pozwala znaleźć wszystkie materiały, które posiadają w swojej treści wyszukiwaną frazę.

BEZPIECZEŃSTWO

I RODO

System spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa zgodne z RODO oraz posiada certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że produkowane oprogramowanie spełnia światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

EKOLOGIA

Rozwiązanie zostało zaprojektowane w duchu "zero waste" - pozwala ograniczyć zużycie papieru, a także odciążyć plecaki uczniów. Ponadto zintegrowane z systemem urządzenia wielofunkcyjne to najwyższej klasy energooszczędne maszyny, które mogą być zasilane panelem fotowoltaicznym.

ELEKTRONICZNY TORNISTER

Wszystkie materiały edukacyjne są zamieszczone w chmurze, dzięki czemu uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z nich online, również podczas nauki zdalnej. Jest to kluczowe dla uczniów chorych, o specjalnych potrzebach oraz w sytuacjach kryzysowych, gdy placówki oświatowe są nieczynne.

Korzystanie z Documaster Campus jest niezwykle proste!


Wszyscy użytkownicy otrzymują instrukcję korzystania z systemu oraz szkolenie online, jak przeprowadzić lekcję zdalną i hybrydową, wykorzystując nowoczesne metody nauczania.

Więcej informacji o Documaster Campus na stronie:
więcej

Kontakt

Michał Ćwiek

Kierownik Działu Handlowego

tel. 71 78 48 139

kom. 605 221 286

e-mail: michal.cwiek@euroimpex.pl

Anna Kamińska

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

tel. 71 78 48 131

kom. 665 770 514

e-mail: anna.kaminska@euroimpex.pl

Robert Mandecki

Menadżer ds. Kluczowych Klientów

tel. 71 78 48 138

kom. 661 923 106

e-mail: mandecki@euroimpex.pl

O nas

Producentem oprogramowania jest polska firma Euroimpex S.A.

Jesteśmy polską spółką, od 1989 r. obecną na rynku IT i implementacji nowoczesnych metod nauczania dla wszystkich poziomów kształcenia. Wdrażamy w szkołach chmurowe rozwiązanie do lekcji zdalnych, hybrydowych oraz tradycyjnych, będące jednocześnie elektronicznym tornistrem. Bezpłatnie pomagamy szkołom w opracowaniu wniosku o dotację 100%,

a także szkolimy uczniów i nauczycieli z korzystania z rozwiązania. W Polsce z naszego rozwiązania korzysta ponad 150 szkół i uczelni wyższych, a w marcu 2020 r. udostępniliśmy potrzebującym szkołom bezpłatnie wersję beta oprogramowania.


Działalność firmy jest zgłoszona do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Firma współpracuje z największymi światowymi koncernami. Jest Autoryzowanym Parterem Edukacyjnych Microsoft, a także partnerem i deweloperem Ricoh / Nashuatec, EPSON, SHARP, Dynabook (dawniej Toshiba), Acer, Brother, Canon.

Partnerzy:

Normy:

Copyright © 2020 Euroimpex S.A., Wszystkie Prawa zastrzeżone